foobar

Asiantuntijan mielipide – miksi Transfluentin kääntäjät menestyvät

Viime viikolla haastattelimme Sonja Kähköstä, liittyen hänen juuri julkaistuun tutkimukseensa “Exploring knowledge worker motivation in autonomous microtasking and interdependent problem solving tasks on virtual platforms.” Vapaasti suomennettuna: ”Tutkimus tietotyöntekijän motivaatioista tehdä itsenäistä tai toisista riippuvaista työtä virtuaalisella alustalla”.

Tänään tarkastelemme Sonjan työtä lähemmin. Yksi mielenkiintoinen huomio on, että, että Transfluentin alusta ei ole ainoastaan loistava asiakkaillemme, vaan siitä on paljon hyötyä myös kääntäjille! Hänen koko tutkielmansa on ladattavissa täältä..

Sonja aloittaa: ˮTämän tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää, miksi tilapäiset virtuaalityöntekijät suorittavat itsenäisiä ja toisistaan riippuvaisia ongelmanratkaisutehtäviä virtuaalisilla alustoilla”. Sonja halusi tietää, miksi Transfluentin kaltaiset alustat toimivat. Kuinka me siis vedämme laadukkaita kääntäjiä puoleemme ja millä pidämme heidät sitoutuneina?

Haastattelujen ja tutkimuksen avulla hän pystyi määrittelemään useita tekijöitä, mitkä vaikuttavat Transfluentin käännöspalvelun menestymiseen.

Globalisaatio, tulos nopeasta ja edullisesta Internetistä on se, mikä mahdollistaa Transfluentin kaltaiset yritykset. ˮOnline-yritykset kuten Transfluent, edustavat uusia tapoja organisoida virtuaalista työtä ja hyödyntää crowdsourcing-teknologiaa liiketoimintamalleissaan. Esimerkiksi ihmisvoimin tuotettua käännöspalvelua tarjoava Transfluent hyödyntää yli 120 000 freelancerin verkostoa tekemään käännöksiä verkkosovelluksen välityksellä.”

Tässä uudessa tietotaloudessa freelance-työntekijöillä on mahdollisuus ottaa työtä vastaan omalla tahdillaan ja tehdä töitä sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka tukevat parhaiten hänen osaamistaan. Mikä sitten motivoi ja sitouttaa kääntäjiä pysymään sitoutuneina?

ˮKääntäjiä motivoivat itsenäisyys, mielekkäät (luovat, tärkeät ja haastavat) tehtävät, ajan hallinta, itsensä kehittäminen, ja tehtävien monipuolisuus.”

Transfluentin kääntäjät voivat ottaa töitä vastaan silloin, kun he itse haluavat; he voivat päättää omat aikataulunsa; työskennellä missä itse haluavat ilman häiriötekijöitä ja samalla jatkaa ammattitaitonsa kehittämistä.

Niin tärkeä kuin työn laatu meille onkin, motivoi se myös kääntäjiämme. Eräs kääntäjä sanoi Sonjan haastattelussa: ˮKun sitoudun tekemään jotakin, tuloksen täytyy olla hyvä. On hyvin tärkeää – minun täytyy tehdä, mitä olen luvannut…”

Freelancerina kääntäjän oma maine on pelissä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kääntäjät olivat valmiit käyttämään normaalia enemmän aikaa varmistaakseen, että käännöksen laatu olisi riittävä asiakkaalle. Itsenäisyys ja vapaus siis näyttäisi vaikuttavan hyvällä tavalla siihen, että kääntäjä oma-aloitteisesti pyrkii parantamaan työn laatua.

Yhteenvedossa Sonja kirjoittaa:

ˮTämä tutkimus valaisi sitä, mikä motivoi freelancereita työskentelemään tilapäisten tehtävien parissa ja ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia virtuaalisilla alustoilla. Esimerkkinä tutkija antoi vastauksen tutkimusongelmaan perustuen näkemyksiin viideltätoista haastatellulta, jotka edustivat kolmea esimerkkiorganisaatiota. Tulokset paljastivat, että sen lisäksi että raha on ulkoinen motivaatiotekijä, on monia olennaisia motivaatiotekijöitä, jotka rohkaisevat virtuaalitietotyöntekijöitä työskentelemään tehtävien parissa. Kuten tämän tutkielman alussa todettiin, nämä virtuaalitietotyöntekijät arvostavat itsenäisyyttä ja joustavuutta tämän tyyppisessä työssä. Toisin sanoen, he voivat pitää paremmin työn ja vapaa-ajan sopusoinnussa keskenään. Lisäksi he voivat käyttää työaikansa tehokkaasti. He pystyvät myös valikoimaan itse tehtäviään ja olla osana laajempaa yhteisöä, kun he ratkaistessaan ongelmia tiimeissä ja luodessaan uusia kontakteja.”

Meistä oli hienoa olla mukana tässä tärkeässä tutkimuksessa. Me teemme kovasti töitä ja kehitämme alustaa eteenpäin – parhaaksi mahdolliseksi sekä asiakkaillemme että kääntäjillemme.