foobar

Neljä vinkkiä, joilla saat parempia käännöksiä

Olin aikaisemmin tuotehallinnan parissa töissä ja minusta yksi oleellisimpia asioita loistavien tuotteiden tekemisessä on käyttäjätutkimusten kattava käyttö tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Teetin tutkimuksia konsepteista, prototyypeistä ja lähes valmiista tuotteista. Näiden tutkimusten tuloksia käytettiin tuotteiden kehittämisessä ja myös tuotemarkkinoinnissa.

Tutkimuksissa esitimme esimerkiksi kysymyksiä, kuten: “Asteikolla 1-5 kuinka todennäköisesti ostaisit tämän tuotteen?” Tutkimuksen tekijä sitten kirjasi vastaukset ylös. Vastauksia tulkitessa oli mielenkiintoista huomata, että monet ihmiset sanoivat esimerkiksi: “Jos tämä olisi valkoinen, antaisin nelosen, mutta tällaisena arvosana on 2”. Vastausten keskiarvo painui melko alas, sanotaan 2,4, mutta haastattelussa nousi esiin syyt miksi ihmiset antoivat tietyn arvosanan.

Jos olisin katsonut pelkästään rekisteröityjä numeroarvoja, johtopäätös olisi ollut, että tuotekonseptissa on jotain pahasti pielessä. Haastattelut kuitenkin antoivat välineet muuttaa tuotteen väriä ja lopulta markkinoille tuotu tuote oli menestys.

Toinen merkillepantava seikka tässä esimerkin käyttäjätutkimuksessa oli, että se tehtiin markkinalla, jossa ihmiset tapaavat olla varsin kriittisiä arvioijia, joten keskiarvotulos 3,6 olisi ollut jo oikein hyvä tulos. Toisilla markkinoilla tämä tulos olisi ollut jonkinasteinen pettymys. Tämä esimerkki alleviivaa kontekstin ymmärtämisen tärkeyttä parillakin eri tasolla.

Kun hypätään muistoistani tähän päivään, kontekstin ymmärtäminen on edelleen keskeisessä osassa töitäni. Kun tilaa käännöksiä, kontekstin välittäminen tekstin mukana on ensiarvoisen tärkeää, samoin kuin halutun tyylin kertominen. Suoran, kirjaimellisen käännöksen ja lokalisoinnin välillä voi olla hyvinkin suuri ero.

Esimerkiksi sopimuksen käännöksen tulee olla hyvinkin suoraan käännetty, mutta toisaalta blogi-postauksen käännöksessä tarvitaan ymmärrystä halutusta tyylistä, hiljaisista toiveista ja myös kontekstista. Tätä jälkimmäistä käännöstyötä kutsumme nimellä “Transcreation”, jossa kääntäjä kirjoittaa alkuperäisen ajatuksen toisella kielellä eikä vain käännä. Tavoitteena on, että teksti on niin sujuvaa ja luonnollista, että sitä lukiessa ei tunne lukevansa käännöstä.

Tässä yhteydessä kontekstia on paria eri tasoa. Joissain tapauksissa asiayhteys voidaan antaa tilauksen yhteydessä. Teemme varsin paljon töitä pelien ja sovellusten kääntämisen ja lokalisoinnin parissa. Näissä käännettävät tekstit ovat monesti yksittäisiä sanoja tai muutaman sanan lauseita. Tilattaessa tällaista lokalisointia on hyvin tärkeää, että tilaaja kertoo mitä milläkin sanalla tarkoitetaan. Esimerkiksi, jos pelissä on sana “Go”, olisi tärkeätä ymmärtää tarkoitetaanko tällä vuoron loppumista, jonkin aloittamista, liikkumista paikasta toiseen, lähtömerkkiä kisaan tai jotain muuta.

Jos mitään vihjettä kontekstista ei ole käytössä, käännös voi mennä pahemman kerran pieleen. Yleensä ammattikääntäjät ovat hyviä esittämään tarkentavia kysymyksiä, mutta kysymysten esittäminen ja niihin vastauksen odottaminen hidastaa turhaan muuten hyvinkin suoraviivaista lokalisointiprosessia. Kuinka monta eri käännöstä suomesta englantiin keksit sanaparille “Kuusi palaa”? Minä keksin samantien 7 erilaista käännöstä ja vain yksi näistä olisi oikein (Six pieces, The spruce is on fire, The spruce returns, The number six is on fire, The number six returns, Your moon is on fire, Your moon returns).

Toisinaan vaaditaan myös erikoisalan tuntemusta, jotta käännöksestä tulee käytettävä. Tämän takia meiltä löytyy Expert-tason kääntäjiä. Esimerkiksi lääketieteen käännöksissä tulee tuntea sekä ala että sanasto niin lähde- kuin kohdekielessä.

Ulkoilma-aktiviteetit, kuten laskettelu ja kiipeily, ovat minulle hyvin tärkeitä. Tämän takia on ollut mahtavaa työskennellä apuna ja käännöspartnerina sellaisille yrityksille, jotka keskittyvät kiipeilyyn, vapaalaskuun ja yleensäkin lasketteluun. Yhteydenottojen jälkeen etsimme alaa ymmärtäviä kääntäjiä ja näitä tekstejä tekevä ranskan kääntäjä löytyi pienestä kylästä Ranskan Alpeilta ja toinen Norjasta. Molemmat ovat intohimoisia ulkoilijoita, hiihtäjiä ja kiipeilijöitä. Kontekstin, sanaston ja slangin tuntemus on siis kohdallaan!

Lopuksi vielä otsikossa luvatut vinkit, joita noudattamalla saat varmemmin parempia käännöksiä:

  1. Kerro mitä haluat ja odotat: Tarvitsetko jonkin erityisalan tuntemusta, mikä on haluttu tyyli, onko yritykselläsi tiettyjä ilmaisuja joita tulee käyttää tai mitä sanoja ei käännetä?

  2. Jos tilauksesi on lähinnä yksittäisiä sanoja tai muutaman sanan lauseita, kuten käyttöliittymän lokalisointiprojekti monesti on, anna sanoille taustaa. Tämän voi tehdä resurssitiedoston kommentteina tai jos käytät taulukkoa, kirjoita kommentit ja konteksti omaan sarakkeeseensa.

  3. Anna palautetta, positiivista ja negatiivista! Mitä enemmän kerrot meille mitä haluat ja tarvitset, sitä paremmin pystymme sinua palvelemaan.

  4. Jos lähdeteksti ei ole omaa äidinkieltäsi, ammattikääntäjän apua kannattaa käyttää ensin oikolukuun jotta mahdolliset virheet eivät kertaudu käännökseen.

Kuvan lähde: https://unsplash.com/search/help?photo=UYDoE_AyJQs