foobar

Transfluent poistaa kansainvälistymisen esteitä

Digitalisoituneessa nykymaailmassa valitsemme tarkkaan mitä online-palveluita käytämme. Varsinkin diginatiivi sukupolvi on tarkka valinnoissaan. Valittavien palveluiden on oltava helposti saatavilla, toimittava nopeasti ja niiden on oltava kustannustehokkaita. Palveluista ollaan myös valmiita maksamaan, kunhan ne vastaavat odotuksia. Tärkeintä on saada toivottu palvelu juuri silloin kun sitä tarvitaan.

Kaikille erilaisten verkkopalvelujen käyttö ei ole itsestäänselvyys. Palvelut koetaan vaikeiksi tai niitä ei edes löydetä. Pelätään turvallisuusriskejä ja epäillään palvelun laatua. Vaikka maailma digitalisoituu koko ajan valtavalla vauhdilla, on muutos aina vähän pelottavaa. Kuitenkin yhä uusia palveluita halutaan ja tarvitaan. Laadukkaita palveluja myös julkaistaan koko ajan

Kova kysyntä onkin synnyttänyt toimivia ja korkealaatuisia palveluita. Monet verkkokaupat toimivat globaalisti. Vastaavasti monet palvelut kuten matkatoimistot, autokaupat ja pankkipalvelut toimivat verkon yli. Ne ovat myös osaltaan kehittäneet digitaalisten palveluiden standardeja. Käyttäjät eivät valitse palveluja ainoastaan sisällön ja hinnan perusteella. He valitsevat palveluja, jotka on helppo tavoittaa ja jotka tarjoavat hyvän käyttökokemuksen.

Käännös- ja lokalisointipalvelut ovat palveluita siinä missä muutkin. Globaali business on hektistä ja vaativaa. Nopeaa ja luotettavaa käännöspalvelua tarvitaan vastaamaan yritysten ja yksityisten ihmisten kansainväliseen viestintätarpeeseen.  Sen lisäksi että käännöspalvelu on nopea ja luotettava, yritykset haluavat sen olevan helposti tavoitettavissa ja käytettävissä ja saatavilla aina kun sitä tarvitaan.

Käännös- tai lokalisointipalveluja etsiessään ja käyttäessään yritykset törmäävät samoihin esteisiin kuin yleensäkin online-palveluja valitessaan. Lisäksi käyttämisen tiellä on esteitä, jotka liittyvät erityisesti kääntämiseen. Esimerkiksi yrityksen henkilöstö tuottaa vieraskielisen sisällön itse. Silloin kun tekijänä on natiivi kieliosaaja, tämä ehkä onnistuukin, mutta usein aikaa kuluu, lopputulos on huono ja ne varsinaiset työt jäävät tekemättä. Usein sisältöjen käännökset taas sälytetään kohdemaan alihankkijalle, jälleenmyyjälle tai partnerille. Tämäkään ei ole hyvä ratkaisu, koska tuolloin sanoma saattaa hämärtyä, koska lähtökieli ei välttämättä ole yhtä vahva kuin kohdekieli. Ammattilaisten käyttö käännöksiin ja lokalisointiin on aina nopeampaa ja varmempaa kuin kumpikaan edellä mainituista tavoista.

Me Transfluentissa haluamme poistaa esteet korkealaatuisten käännösten ja lokalisoinnin tilaamiselta. Online-palvelumme on auki 24 / 7. Ennen toimeksiantoja asiakas näkee aina hinnan ja sen, kuinka kauan käännöksen valmistuminen kestää siitä, kun kääntäjä aloittaa työnsä. Palvelussa on kolme käännöstasoa ja jokaisella kiinteä hintansa. Helppoa ja toimivaa.

Olemme toteuttaneet suorat integraatiot sekä Magento-verkkokauppa-alustaan että ZenDesk-tikettijärjestelmään.  APImme mahdollistaa mm. pelikäännökset ja erilaiset räätälöidyt asiakasratkaisut.

Haluamme Transfluentissa kehittää palveluamme edelleen. Kuuntelemme asiakkaitamme ja kääntäjiämme ja haluamme olla se paras kumppani molemmille.  Tavoitteenamme on, että palvelumme käyttö on helppoa niin diginatiiveille kuin muillekin. Niin toimimalla poistamme osaltamme asiakkailtamme esteitä kansainvälistymisen tieltä.

Kuvan lähde: Katie Kwak: Shattering To Unite by George Miller, licensed under a CC by 2.0

Kirjoittaja

Ari Nyfors

Your trusted partner for success. My passion is for customers and helping them to do successful business in this multilingual world.  
+358 44 7337 040