foobar

Kansainvälistymisen esteiden poistaminen, osa kaksi

Kirjoitin aiemmin tänä vuonna siitä, miten Transfluent poistaa kansainvälistymisen esteitä. Keskityin pitkälti sähköisten palveluiden helppo- tai vaikeakäyttöisyyteen sekä niihin liittyviin ennakkoluuloihin. Nyt lähestyn aihetta hieman eri kulmasta.

Kun yritys laajentaa toimintaansa uusille markkinoille, joilla puhuttu ja kirjoitettu kieli poikkeaa yrityksen kotikielestä, on tärkeää valmistautua huolellisesti. Kyllä, sinun on käännätettävä kaikki tarvittavat materiaalit sekä lokalisoitava verkkopalvelusi, ohjelmistosi ja käyttöliittymä. Voit myös etsiä sopivan paikallisen partnerin, joka auttaa yritystäsi sopeutumaan uusille markkinoille. Mutta jo ennen tätä voit tehdä monta asiaa selvittääksesi kannattaako sinun lähteä ko. markkinoille ja jos niin mikä on oikea tapa.

Kieliteknologiasta ja kielipalveluista on paljon apua uusille markkinoille mentäessä. Paneudun nyt siihen, miten Transfluent voi tehdä yrityksesi kansainvälistymisestä helpompaa ja tasoittaa matkalla vaanivia kuoppia.

Riippuen siitä mitä olet tarjoamassa, voit hyödyntää käännös- ja lokalisointipalveluja uusien markkinoiden tutkimiseen ja testaamiseen ennen kuin päätät minne lähteä. Sisältömarkkinointi on tärkeä osa inbound-markkinointia (markkinointia, jonka kautta asiakkaat löytävät sinut ja palvelusi). Jos tuotat markkinoinnin sisältöjä, esimerkiksi blogitekstejä, omalla kielelläsi, tulee sinun ehdottomasti kokeilla miten ne toimivat ulkomaan markkinoilla. Tämä vaatii sekä hyvää kirjoittamista että taitavaa kääntämistä, sillä blogitekstejä ei tule vain kääntää, vaan ne pitää muokata sopiviksi muille kielille. Transfluentin käännöspalvelu on juuri integroitu toisen suomalaisen yrityksen, Loyalisticin markkinointiautomatiikkapalveluun. Loyalisticin asiakkaat voivat nyt käännättää esimerkiksi blogitekstinsä Transfluentin palvelussa ja näin helpottaa ulkomaan markkinoille menoaan.

Toinen asia, jonka voit tehdä ennen päätöstäsi uusille ulkomaan markkinoille menoa, on hakutermien ja -fraasien testaus ko. markkinoilla. Tämäkin vaatii taitavaa kääntämistä ja termien ja fraasien huolellista lokalisointia. Valittavan kääntäjän on tunnettava kohdemarkkina ja sen kulttuuri. Oikein toteutetun testin kautta saat etukäteen tietoa siitä, onko ajattelemillasi markkinoilla vetoa tuotteillesi tai palveluillesi. Tulosten pohjalta on sitten helppo tehdä pieniä muokkauksia ja saada näin enemmän osumia. Tai saatat jopa huomata, että valitsemasi kohderyhmä ei olekaan oikea tuotteillesi tai palveluillesi.

Ja – luonnollisesti – aina kun olet menossa uudelle, sinulle tuntemattomalle ulkomaiselle markkinalle, panosta lokalisointiin. Me Transfluentilla käytämme aina natiivikääntäjiä, jotka tuntevat kohdemarkkinasi kulttuurin ja tavat. Tämä varmistaa sen, että saat viestisi oikeanlaisena perille ja että tuotettasi tai palveluasi käytetään oikein kohdemarkkinallasi. Transfluentin kanssa toimiessa kieli ei ole este kansainvälistymiselle.

Kirjoittaja

Ari Nyfors

Your trusted partner for success. My passion is for customers and helping them to do successful business in this multilingual world.  
+358 44 7337 040