top of page

Palveluehdot

PÄIVITETTY VIIMEKSI: 3.7.2020

KIITOS, ETTÄ VALITSIT TRANSFLUENTIN! LUETHAN NÄMÄ PALVELUEHDOT HUOLELLISESTI, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA LAILLISISTA OIKEUKSISTASI JA VELVOLLISUUKSISTASI JA KUVAAVAT SINUA SITOVAT PALVELUJEMME KÄYTTÖÄ KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT. LOPETA PALVELUJEMME KÄYTTÖ JA/TAI HYÖDYNTÄMINEN VÄLITTÖMÄSTI, JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ PALVELUEHTOJA.

 

1.JOHDANTO

Transfluent on ammattikääntäjiä maailmanlaajuisesti käyttävä alusta, jonka avulla voit automatisoida viestintääsi yli 100 eri kielellä.

Näitä Transfluentin Palveluehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Transfluent Oy:n (yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa ”Transfluent” tai ”me”) ja asiakkaidemme (”sinä” tai ”Asiakas”) välillä. Nämä Palveluehdot sääntelevät Transfluentin tarjoamia Käännöspalveluja (määritelty jäljempänä). Nämä Ehdot säätelevät myös erilaisten palvelujen ja teknologioiden (mukaan lukien niihin liittyvät ohjelmistot ja sisällöt) käyttöä ja tarjoamista. Näitä palveluja ja teknologioita ovat muun muassa Transfluentin alusta osoitteessa www.transfluent.com, ohjelmointirajapinnat (API) tai liitännäiset ja mikä tahansa muu Transfluentin mahdollisesti saataville asettama Käännöspalvelujen tilaamiseen ja tarjoamiseen liittyvä teknologia (yhdessä ”Palvelut”).

Palvelut on tarkoitettu vain liiketoimintayksiköiden (esim. yritysten, liike-elämän järjestöjen, henkilöyhtiöiden, jne.) käyttöön, ei yksittäisille kuluttajille. Käyttämällä Palveluja osoitat, että olet liiketoimintayksikkö.

Näissä Ehdoissa määritellään oikeudellisesti sitovat ehdot, joita sovelletaan Palvelujen käyttöön sekä Käännöspalvelujen tarjoamiseen. Rekisteröitymällä Palveluun, painamalla Hyväksyn-näppäintä tai vastaavaa näppäintä ja/tai lataamalla, asentamalla, hankkimalla tai käyttämällä Palveluja tai tekemällä erillisen sopimuksen Transfluentin kanssa (esim. sähköpostitse) vahvistat, että olet lukenut ja ymmärtänyt nämä Ehdot ja kaikki muut näissä Ehdoissa mahdollisesti tarkoitetut asiakirjat, mukaan lukien tietosuojaselosteemme (https://www. transfluent.com/privacy-policy) ja että suostut sitoutumaan niihin ja niihin mahdollisesti ajoittain tehtäviin muutoksiin jäljempänä esitetyn mukaisesti.

Saatamme ajoittain muokata tai muuttaa Ehtoja. Jos muokkaamme tai muutamme Ehtoja, julkaisemme kyseiset muokkaukset ja muutokset Palvelussamme. Jos jatkat Palvelujen käyttöä muokkausten tai muutosten julkaisemisen jälkeen, hyväksyt kyseiset muokkaukset tai muutokset.

Huomioithan, että jos et noudata näitä Ehtoja, saatamme keskeyttää tai estää pääsysi Palveluihin ja pidättäytyä tarjoamasta Käännöspalveluja, ilman minkäänlaista korvausvelvollisuutta.

2. PALVELUJEN JA KÄÄNNÖSPALVELUJEN TARJOAMINEN

2.1 Palvelujen yleiskuvaus

Palvelujen avulla voit tilata

(i) kappaleessa 2.3 määriteltyjä Käännöspalveluja; ja

(ii) mahdollisia Transfluentin kanssa ajoittain sovittuja lisäpalveluja (”Lisäpalvelut”).

Palvelujen ominaisuudet ja toiminnot sekä käyttöohjeet on kuvattu tarkemmin Palvelujen yhteydessä. Lisäpalveluihin saatetaan soveltaa lisäehtoja. Mahdollisia Lisäpalveluja tarjotaan samoilla ehdoilla kuin Käännöspalveluja siltä osin kuin muuta ei ole mainittu.

Transfluent saattaa ajoittain käyttää Transfluentin määrittämiä kolmansia osapuolia palveluntarjoajina (mukaan lukien rajoituksetta ulkopuoliset kääntäjät ja käännösohjelmistojen toimittajat) Palvelujen ja Käännöspalvelujen tarjoamiseen oman harkintansa mukaan (”Palveluntarjoajat”).

2.2 Rekisteröityminen ja Maksut

Palvelujen käyttö ja Käännöspalvelujen tilaaminen edellyttävät rekisteröitymistä ja tilin luomista sekä ajantasaisten ja täydellisten rekisteröintitietojen ja muun muassa käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä (”Pääsytiedot”). Sitoudut olemaan syöttämättä virheellistä, harhaanjohtavaa tai väärää tietoa Palvelujen käytön yhteydessä. Varaamme oikeuden estää käyttäjää luomasta tiliä, jos Pääsytiedot ovat puutteellisia tai muutoin riittämättömiä.

Pääsytiedot ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa siirtää tai luovuttaa kolmansille osapuolille. Pääsytietoja ja muita meille toimitettuja tietoja tulee ylläpitää ja päivittää tarpeen mukaan. Olet vastuussa kaikesta Pääsytietojesi alaisesta käytöstä tililläsi. Ota meihin välittömästi yhteyttä, jos epäilet, että Pääsytietosi ovat vaarantuneet.

Jos haluat luoda yritystilin, sinun täytyy nimetä ylläpitäjä, joka on vastuussa Palvelujen asianmukaisesta käytöstä organisaatiossasi. Sinun täytyy myös varmistaa, että kaikilla Palvelujen käyttöön oikeuttamillasi henkilöillä (tai ylläpitäjäsi oikeuttamilla henkilöillä) organisaatiossasi on oikeus ostaa Käännöspalveluja sekä hyväksyä, että organisaatiosi käyttäjien tekemät ostot sitovat sinua ja velvoittavat sinut maksamaan Transfluentille täyden hinnan.

Edellä kuvattuja Pääsytietoihin liittyviä seikkoja sovelletaan myös käyttöösi luovutettuihin API-pääsyavaimiin, joilla käytetään Käännöspalveluja ohjelmointirajapinnan (API) kautta.

Olet yksin vastuussa kaikista Internet-yhteyteesi ja tietojen käyttöön liittyvistä Maksuista ja/tai muista mahdollisista Palvelujen käytöstä syntyvistä maksuista.

2.3 Käännöspalvelut

Kun noudatat täysimääräisesti näitä Ehtoja ja näissä Ehdoissa määriteltyjä maksuvelvollisuuksia, Transfluent toimittaa sinulle käännös- ja jälkieditointipalveluja, jotka sisältävät palveluun syötetyn Asiakkaan sisällön (kuvattu jäljempänä) kääntämisen lähtökielestä kohdekieleen ja jälkieditoinnin annettujen ohjeiden mukaisesti (”Käännöspalvelu”). Kulloinenkin Käännöspalvelujen tarjoamisen tapa, muoto, maksut, aikataulu ja laajuus sekä mahdolliset Lisäpalvelut määritellään erikseen Transfluentin kanssa Palveluja tilattaessa.

Käännöspalvelut toimitetaan sinulle Palvelujen kautta, ja ne ovat käytettävissä Transfluentin alustalla tai mahdollisesti kolmansien osapuolien tarjoamien alustojen tai sovellusten erityisten liitännäisten tai ohjelmointirajapintojen (API) kautta (esim. verkkokauppa-alustalla). Ymmärrät, että kyseiset liitännäiset tai ohjelmointirajapinnat (API) saattavat olla luvanvaraisia, ja suostut sitoutumaan kyseisiin erillisiin ehtoihin.

Transfluent sitoutuu tuottamaan Käännöspalvelut asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen, ammattimaisesti ja parhaiden käännöskäytäntöjen mukaisesti. Transfluent pyrkii Käännöspalvelua tarjotessaan käyttämään kääntäjiä, joilla on tarvittavat tiedot ja asiantuntemus Asiakkaan sisältöön liittyvällä alalla. Transfluent on vastuussa kääntäjän Asiakkaan sisältöön liittyvästä ohjeistamisesta antamiesi erityisten ohjeiden mukaisesti.

Transfluent aloittaa Käännöspalvelujen toimittamisen välittömästi vastaanotettuaan Asiakkaan sisällön. Näin ollen Käännöspalvelujen tarjoamisen ja velvoitteen maksaa Maksut (määritelty jäljempänä) katsotaan alkaneen heti, kun olet lähettänyt Asiakkaan sisällön meille.

2.4 Asiakkaan sisältö

”Asiakkaan sisällöllä” tarkoitetaan näissä Ehdoissa aineistoa, jonka syötät Palvelun kautta Transfluentille saadaksesi Käännöspalveluja Transfluentilta.

Hyväksyt, että kaikki julkisesti lähetetty ja yksityisesti välitetty Asiakkaan sisältö on yksin sinun vastuullasi. Olet yksin vastuussa Asiakkaan sisällöstä ja sen soveltuvuudesta Käännöspalveluihin. Vastuullasi on myös varmistaa, että sinulla on tarvittavat oikeudet toimittaa Asiakkaan sisältöä, myöntää meille oikeus käyttää kappaleen 4.3 mukaista Asiakkaan sisältöä ja että Asiakkaan sisältö noudattaa tekijänoikeuksia, muita lakeja sekä sinua sitovien lisenssien tai sopimusten ehtoja.

Transfluentilla ei ole velvollisuutta tarkastaa Asiakkaan sisältöä typografisten, kontekstuaalisten tai muiden virheiden korjaamiseksi eikä käydä läpi Asiakkaan sisältöä löytääkseen ja korjatakseen Asiakkaan sisällön virheitä tai puutteita, ja hyväksyt sen, että Transfluent ei ole millään lailla vastuussa näistä virheistä tai puutteista tai niiden vaikutuksesta Käännöspalvelujen laatuun.

Jos haluat tehdä muutoksia Asiakkaan sisältöön (eli lähtötekstiin) Käännöspalvelujen aloittamisen jälkeen, sitoudut välittömästi ilmoittamaan halutut muutokset kirjallisesti meille. Vastaavasti Transfluent sitoutuu ilmoittamaan sinulle viipymättä, miten halutut muutokset vaikuttavat aikarajaan ja Maksuihin. Hyväksyt nimenomaisesti, että Transfluentilla on oikeus veloittaa muutoksista syntyneet lisäkustannukset.

Olet yksin vastuussa Asiakkaan sisällön varmuuskopioimisesta ja varmuuskopioiden säilyttämisestä, ja vetäydymme kaikesta vastuusta liittyen varmuuskopioihin ja/tai meille lähetetyn Asiakkaan sisällön säilyttämiseen.

2.5 Tuki

Pyrimme tarjoamaan Palvelua ympäri vuorokauden, jotta voit lähettää Asiakkaan sisältöä meille ympäri vuorokauden. Hyväksyt kuitenkin, että ilman antamaamme erillistä sitoumusta emme ole velvollisia tarjoamaan ylläpito- ja tukipalveluja, noudattamaan tiettyä Palveluihin liittyvää palvelutasoa, tarjoamaan tiettyä sisältöä Palvelujen kautta tai tarjoamaan päivityksiä, parannuksia tai Palveluihin liittyviä palveluja. Hyväksyt, että voimme oman harkintavaltamme mukaan muokata, päivittää tai parantaa Palveluja, estää pääsyn Palveluihin ja lopettaa Palvelujen tarjoamisen milloin tahansa tai pysyvästi. Tiedostat ja hyväksyt, että emme ole vastuussa Palvelujen saatavuudesta tai muutoksista.

3. MAKSUT JA MAKSAMINEN

3.1 Maksut

Sitoudut maksamaan Transfluentille korvauksena Palvelujen käyttöoikeudesta, käytöstä ja Käännöspalvelujen tarjoamisesta voimassa olevan hinnaston tai erillisen Transfluentin kanssa solmitun sopimuksen mukaiset palvelumaksut ja muut maksut (esim. tarjouksessa tai muutoin määritellyt maksut) (”Maksut”).

Maksettavaksesi tulevat Maksut näkyvät yleensä Palveluissa Käännöspalveluja tilatessa. Sovellettava arvonlisävero, myyntivero ja muut sovellettavat verot ja maksut lisätään veloitettaviin Maksuihin kulloinkin voimassa olevien hintojen, verokantojen ja määrien mukaisesti. Verojen tai maksujen korotukset lisätään Maksuihin niiden tullessa voimaan.

3.2 Maksaminen

Maksut veloitetaan etukäteen, jollet ole erikseen sopinut Transfluentin kanssa, että Maksut veloitetaan laskutuksen yhteydessä tai muulla maksutavalla. Kaikkiin laskuihin lisätään laskutuslisä voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Tiedostat ja hyväksyt, että saatamme korjata mahdollisia laskutusvirheitämme ja ‑erehdyksiämme myös laskutuksen tai laskunmaksun jälkeen.

Kaikki Maksut on maksettava kokonaisuudessaan ilman vähennyksiä tai kuittauksia valuuttana, jonka olemme määrittäneet.

Jos olet oikeutettu etukäteen maksettujen Maksujen palautuksiin, esimerkiksi Käännöspalvelujen perumisen yhteydessä, hyväksyt, että kyseiset palautukset tehdään hyvityksenä, jonka voit käyttää Käännöspalvelujen ostamiseen Transfluentilta eikä Transfluent ole velvollinen tekemään rahapalautuksia.

3.3 Käännöspalvelun perumiseen liittyvät Maksut

Jos päätät perua Käännöspalvelun Asiakkaan sisällön toimittamisen jälkeen ilmoittamalla siitä kirjallisesti, hyväksyt, että Transfluent veloittaa ennen perumista suoritetut Käännöspalvelut siitä riippumatta, onko Transfluent toimittanut Tulokset (määritellään jäljempänä) vai ei. Transfluentilla on oikeus veloittaa kertyneiden Maksujen lisäksi lisäkorvauksena 20 % kyseisiin Käännöspalveluihin liittyvistä suorittamattomista maksuista.

3.4 Maksuviivästys

Jos Maksut tai osa Maksuista on maksamatta eräpäivänä,

(i) Transfluent voi veloittaa vuosittaista 10 prosentin korkoa, joka on laskettu eräpäivästä siihen päivään, jolloin Maksu on suoritettu kokonaisuudessaan;

(ii) Transfluent veloittaa maksuviivästyksestä Transfluentille aiheutuvat kohtuulliset kustannukset ja kulut (esim. saamisten perimisestä aiheutuvat kulut); ja

(iii) Transfluent saattaa keskeyttää tai lopettaa Käännöspalvelujen tarjoamisen, kieltäytyä toimittamasta Tuloksia ja estää harkintansa mukaan pääsysi Palveluihin ilman minkäänlaista korvausvelvollisuutta.

Käännöspalvelujen Tulosten ja Lisäpalvelujen tai muiden tämän sopimuksen mukaan tuotettujen aineistojen kaikkien käyttöoikeuksien nimenomaisena ehtona on, että maksut, mukaan lukien kaikki maksamattomat maksut, verot, kustannukset ja muut kulut, on suoritettu täysimääräisesti Transfluentille.

4. IMMATERIAALIOIKEUDET

4.1 Oikeudet Palveluihin

Kaikki oikeudet, mukaan lukien rajoituksetta kaikki tekijänoikeudet, tuotemerkit, patentit, hyödyllisyysmallit, ulkoasuoikeudet, liikesalaisuudet tai muut Palvelujen immateriaalioikeudet (mukaan lukien rajoituksetta kaikki niihin liittyvät muotoilut ja muut tiedostot, tietokannat, tekstit, grafiikat, kuvat, videot, tiedot, sovellukset ja Palvelun kautta käytettävät ohjelmistot sekä niiden ulkoasu) pysyvät täysin Transfluentilla ja ovat täysin ja yksinomaan Transfluentin omaisuutta. Kaikki sinulle näiden Ehtojen mukaisesti toimitetut Palvelut ja Käännöspalvelut sekä muut tiedot tai aineistot, jotka on tuotettu tai valmistettu näiden Ehtojen mukaisesti tai jotka perustuvat näiden Ehtojen mukaisiin Palveluihin, sekä kaikki näihin liittyvät oikeudet kuuluvat Transfluentille ja Transfluentin lisenssinantajille.

Pidätämme oikeudet kaikkiin muihin Palvelujen oikeuksiin ja immateriaalioikeuksiin, paitsi niihin, jotka on nimenomaisesti annettu sinulle näiden Ehtojen mukaisesti.

4.2 Oikeudet Palvelujen käyttöön

Mikäli noudatat täysin näiden Ehtojen mukaisia määräyksiä, Transfluent myöntää sinulle rajoitetun, yksinoikeudettoman, peruutettavissa olevan ja ei luovutettavissa olevan oikeuden, ilman oikeutta alilisensointiin, hankkia ja käyttää Palveluja (ja niiden sisältöä), joita käytetään ainoastaan Käännöspalvelujen hankkimiseen ja vastaanottamiseen. Palvelujen osien lataaminen tai uudelleenjulkaisu (linkkien avulla tai muutoin) Internetissä, intranetissä tai extranetissä tai tietojen liittäminen tai koostaminen muuhun tietokantaan on kielletty ilman meidän ennalta antamaamme nimenomaista suostumusta.

Sitoudut myös olemaan

(i) kopioimatta tai muokkaamatta, luomatta johdannaisia tai toisintamatta Palveluja tai tekemättä muokkauksia tai muutoksia Palveluihin tai sen osiin;

(iii) saattamatta Palveluja millään tavalla useiden käyttäjien saataville, mukaan luettuna rajoittamatta minkä tahansa Palvelujen osan lataaminen tiedostojen siirtopalveluun tai muun tyyppiseen verkkoisännöintipalveluun tai muutoin mahdollistamatta Palvelujen samanaikaista käyttöä useissa laitteissa verkossa;

(iv) purkamatta, takaisinkääntämättä, takaisinmallintamatta tai pyrkimättä selvittämään minkä tahansa Palvelujen osan lähdekoodia kokonaan tai osittain tai valtuuttamatta kolmatta osapuolta näihin toimiin, ellei näitä toimia laissa nimenomaisesti sallita; tai

(v) poistamatta tai millään tavalla muuttamatta Palveluissa mahdollisesti esiintyviä tekijänoikeuksiin, tuotemerkkeihin tai omistusoikeuksiin liittyviä ilmoituksia tai merkintöjä.

Sitoudut noudattamaan ja olemaan kiertämättä tai yrittämättä kiertää Palvelujen teknisiä toimenpiteitä tai rajoituksia, jotka sallivat ainoastaan tietynlaisen Palvelujen käytön.

Palvelujen tai Palvelujen sisällön käyttö näiden Ehtojen vastaisesti ilman meidän etukäteen antamaamme kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty ja lopettaa oikeutesi käyttää Palveluja. Tällainen luvaton käyttö voi olla myös sovellettavan lainsäädännön, kuten tekijänoikeus- ja tuotemerkkilakien vastaista ja siten aiheuttaa sinulle korvausvastuun meitä ja meidän lisenssinantajiamme kohtaan. Sinulle näiden Ehtojen mukaisesti myönnetyt oikeudet ovat voimassa siihen asti, kunnes päätämme ne. Rajoittamatta näiden Ehtojen ja sovellettavan lakien mukaisia mahdollisia muita oikeuksia tai oikeuskeinoja ja sen estämättä, mitä muuta määrätään, irtisanomme oikeutesi välittömästi ilman erillistä ilmoitusta, jos rikot mitä tahansa näiden Ehtojen määräystä. Sinun täytyy välittömästi lopettaa Palvelujen käyttö oikeuksien irtisanomisen jälkeen.

4.3 Asiakkaan sisältö

Kaikki Asiakkaan sisältöön liittyvät oikeudet (mukaan lukien immateriaalioikeudet) kuuluvat sinulle.

Täten myönnät Transfluentille ja sen Palveluntarjoajille yksityisoikeudettoman, tekijänpalkkioista vapautetun, maailmanlaajuisen ja peruutettavissa olevan oikeuden ja lisenssin Palvelujen kautta Transfluentille toimitetun Asiakkaan sisällön käyttöön saadaksesi Käännöspalveluja Transfluentilta. Hyväksyt myös, että Transfluentilla tai kolmansilla osapuolilla (esim. Palveluntarjoajilla) on oikeus kehittää Asiakkaan sisältöä lisäämällä siihen metadataa ja muita tunnisteita, joiden avulla Asiakkaan sisältöä voidaan luokitella. Edellä mainittu oikeus ja lisenssi astuvat voimaan automaattisesti, kun toimitat Asiakkaan sisällön meille, ja säilyvät voimassa Käännöspalvelujen valmistumiseen asti, huomioiden kuitenkin jäljempänä mainitut seikat koskien Tuloksia ja Lähtötekstiä.

4.4 Käännöspalvelujen Tulosten käyttäminen

Sen estämättä, mitä kohdassa 4.3 määrätään, ja näiden Ehtojen mukaiset luottamuksellisuutta koskevat velvoitteet aina huomioiden, Transfluentilla on yksityisoikeudeton, tekijänpalkkioista vapautettu, maailmanlaajuinen, siirrettävä, peruuttamaton ja ikuinen oikeus ja lisenssi käyttää (mukaan lukien rajoituksetta muuttamalla, muokkaamalla, yhdistelemällä, säilyttämällä, levittämällä, jakelemalla (sisältäen kopioinnin) ja kopioimalla) kaikkia Asiakkaan sisältöön perustuvia Transfluentin tuottamia käännöksiä, jälkieditointeja ja muita Käännöspalvelujen sovittuja tuloksia (”Tulokset”) sekä mitä tahansa Tulosten lähtötekstinä (”Lähtöteksti”) käytettyä Asiakkaan sisältöä Transfluentin liiketoiminnassa, mukaan luettuna palvelujen ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Tuloksia ja Lähtötekstiä käytetään kuitenkin anonyymisti ja yleisellä tasolla, eli ilman henkilötietoja, muita Asiakkaan tunnisteita tai luottamuksellisia tietoja. Kyseinen oikeus ja lisenssi sisältää rajoituksetta Tulosten ja Lähtötekstin käyttämisen Käännöspalvelujen tarjoamisessa Transfluentin muille asiakkaille, Tulosten ja Lähtötekstin tallentamisen Transfluentin käyttämiin käännösmuisteihin, Palveluihin liittyvän algoritmin mahdollisen opettamisen, tilastojen ja muiden analyysien luomisen sekä Tuloksien ja Lähtötekstien analyyseihin perustuvien liiketoimintamallien kehittämisen.

Hyväksyt myös, että Tulosten tekijänoikeudet kuuluvat Transfluentille Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti. Mikäli noudatat täysimääräisesti näitä Ehtoja ja muita Palvelujen ja Käännöspalvelujen käyttöön liittyviä määräyksiä, mukaan lukien Maksujen täysimääräinen ja aikataulun mukainen maksaminen, Transfluent kuitenkin hyväksyy peruuttamattomasti, että se ei vaadi Tulosten tekijänoikeuksia itselleen siten, että se estää sinun tai tulevien valtuutettujesi, seuraajiesi tai lisenssinhaltijoittesi täysimääräisen Tulosten liiketoiminnallisen hyödyntämisen haluamallaan tavalla (mukaan lukien rajoituksetta oikeus kopioida, muokata ja jakaa) sekä kaupallisissa että ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Transfluent sitoutuu myös käyttämään Tuloksia ja Lähtötekstiä ainoastaan yllä mainitussa laajuudessa.

4.5 Käyttäminen referenssinä

Transfluent saattaa käyttää tuotemerkkejäsi, yrityksesi nimeä ja toiminimeäsi sekä niihin liittyviä logoja ja kuvamerkkejä palvelujensa ja liiketoimintansa markkinoinnissa sinun kirjallisella suostumuksellasi. Saatamme myös lisätä sivuillesi sivuillemme ohjaavia linkkejä sinun kirjallisella suostumuksellasi.

5 YKSITYISYYDEN SUOJA JA TIETOTURVA

5.1 Tietosuojaseloste

Yksityisyyden suojasi ja tietoturvasi ovat erittäin tärkeitä meille. Tietosuojaselosteestamme  voit lukea tarkemmin, kuinka keräämme ja käytämme tietojasi. Sivuilla voit myös tutustua tapoihin, joilla voit vaikuttaa siihen, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi.

5.2 Henkilötietojen poistaminen Asiakkaan sisällöstä

Osapuolten tarkoituksena ei ole toimittaa henkilötietoja (kuten henkilön nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta, luottokortin numeroa tai muuta tietoa, josta henkilö voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa) osana Asiakkaan sisältöä tavalla, joka loisi Asiakkaan ja Transfluentin välille rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välisen suhteen.

Täten sitoudut nimenomaisesti poistamaan kaikki henkilötiedot Asiakkaan sisällöstä ennen sen toimittamista meille.

5.3 Asiakkaan sisällössä mahdollisesti olevien henkilötietojen käsittely

Jos Asiakkaan sisältö kohdan 5.2 vastaisesti sisältää henkilötietoja, Transfluent sitoutuu pitämään kyseiset henkilötiedot täysin luottamuksellisina ja käyttämään kyseisiä henkilötietoja ainoastaan silloin, kun se on Käännöspalvelujen asianmukaisen suorittamisen kannalta tarpeellista (pääasiassa sinulle toimitettuihin Tuloksiin sisällytettynä) ja sitoutuu olemaan käyttämättä niitä muissa tapauksissa.

Jos esimerkiksi Käännöspalveluihin toimitetun Asiakkaan sisällön ja sisällön luonteen perusteella todetaan, että kyseessä on rekisterinpitäjän ja käsittelijän välinen suhde, käsittely tapahtuu jäljempänä kuvattujen määräysten mukaisesti.

Asiakas on käsiteltävien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä ja Transfluent käsittelijä, joka käsittelee henkilötietoja Asiakkaan puolesta ainoastaan Käännöspalvelujen tarjoamiseen.

Rekisteröityjen käsiteltävien henkilötietojen laji ja henkilötietoryhmät riippuvat aina Käännöspalvelujen kohteena olevasta Asiakkaan sisällöstä ja ovat Asiakkaan sisällön mukaisia.

Transfluent sitoutuu käsittelijänä

(i) käsittelemään rekisteröidyn henkilötietoja sovellettavien EU:n tietosuojalakien (”Lait”) mukaisesti ja ainoastaan Asiakkaan puolesta ja lukuun yksinomaan Käännöspalvelujen tarjoamistarkoituksissa ja Lakien mukaisesti;

(ii) käsittelemään rekisteröidyn henkilötietoja Asiakkaan dokumentoitujen ja kohtuullisten ohjeiden mukaisesti;

(iii) pitämään käsittelemänsä henkilötiedot luottamuksellisina ja varmistamaan, että kaikki luvalliset alikäsittelijät tai henkilötietojen käsittelyyn käytetyt henkilöt sitoutuvat tai ovat sidottuja lakisääteisiin luottamuksellisuutta koskeviin velvoitteisiin;

(iv) ryhtymään asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin Transfluentin omien käytäntöjen ja Laillisten vaatimusten mukaisiin tietosuojatoimenpiteisiin varmistaakseen henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden ja säännöllisesti arvioimaan kyseisten toimien tehokkuutta ja riittävyyttä suhteessa käsittelyyn liittyviin riskeihin;

(vi) avustamaan Asiakasta noudattamaan rekisterinpitäjän velvollisuuksia Laissa määritellyssä laajuudessa;

(vii) poistamaan tai palauttamaan erillisten ohjeiden mukaisesti kaikki näiden Ehtojen mukaisesti käsitellyt henkilötiedot Käännöspalvelujen tarjoamisen päätyttyä, jolleivät EU:n lainsäädäntö tai Transfluentia koskevat kansalliset lait edellytä pidempää säilytysaikaa;

(viii) ilmoittamaan Asiakkaalle tietoturvaloukkauksesta heti loukkauksen havaitsemisen jälkeen tai jos Asiakkaan kirjalliset ohjeet ovat Transfluentin mielestä Lainvastaisia; ja

(ix) luovuttamaan Asiakkaalle kaikki tarvittavat tiedot, joilla voidaan osoittaa näissä Ehdoissa ja Laeissa määritettyjen käsittelijän velvoitteiden noudattaminen sekä mahdollistaa Asiakkaan tai Asiakkaan valtuuttaman muun riippumattoman tarkastajan, joka ei kuitenkaan saa olla Transfluentin kilpailija, toteuttamat auditoinnit ja avustamaan niissä.

Transfluent saattaa käyttää tai hyödyntää muiden käsittelijöiden palveluita käsitellessään Asiakkaan henkilötietoja (kuten Palveluntarjoajia), johon Asiakas täten antaa yleisen valtuutuksensa.

Transfluent saattaa joutua siirtämään henkilötietoja sisältävää Asiakkaan sisältöä EU:n tai ETA:n ulkopuolisille kääntäjille riippuen Asiakkaan valitsemasta kohdekielestä, mutta Transfluent käyttää aina Lainmukaisia sovellettavia turvatoimia suojellakseen henkilötietoja. Asiakas hyväksyy kyseiset siirrot toimittamalla henkilötietoja sisältävää Asiakkaan sisältöä Transfluentille ja takaa, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet ja valtuutukset antaa nämä suostumukset ja toimittaa henkilötietoja Transfluentille edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

5.4 Tietosuoja

Transfluent käyttää soveltuvia teknisiä ja muita turvatoimia ja toimenpiteitä varmistaakseen Palvelujen ja Käännöspalvelujen turvallisuuden. Pidätämme oikeuden milloin tahansa estää oman harkintamme mukaan tiettyjä IP-osoitteita käyttävien tahojen pääsy Palveluihin vahvistaaksemme Palvelujen turvallisuutta ja eheyttä.

6. VAKUUTUKSET JA TAKAUKSET

Vakuutat ja takaat, että sinä tai valtuuttamasi kolmas osapuoli ette ryhdy (tai yritä ryhtyä)

(i) käyttämään Palveluja mihinkään muuhun kuin Transfluentin ajoittain määrittelemiin tarkoituksiin;

(ii) toimittamaan aineistoa, joka sisältää virheellistä, puutteellista tai muutoin harhaanjohtavaa tietoa, joka on pääasiallisesti suunnattu vilpillisiin tai laittomiin tarkoituksiin tai jota käyttämällä (sinun tai muun henkilön toimesta) rikottaisiin lakia tai loukattaisiin minkä tahansa kolmannen osapuolen oikeuksia;

(iii) toimittamaan aineistoa, jossa on pornografista, vihamielistä, loukkaavaa tai väkivaltaista sisältöä;

(iv) rikkomaan näitä Transfluentin ajoittain muokkaamia Ehtoja tai lakeja millään tavalla;

(v) vihjaamaan, kommentoimaan tai antamaan lausuntoa, joka voidaan tulkita siten, että Transfluent hyväksyy, tukee tai on samaa mieltä minkään Transfluentille toimittamasi Palvelujen käyttöön liittyvän syötteen, tiedon tai aineiston kanssa, mukaan lukien, mutta siihen rajoittumatta, Asiakkaan sisällön kanssa.

Sitoudut ilmoittamaan meille välittömästi tietoosi tulleen tai epäilemäsi Palvelujen väärinkäytön tai virheellisen käytön.

Jos rikot näitä vakuutuksia ja takauksia, pidätämme oikeuden harkintamme mukaan pidättäytyä tarjoamasta sinulle Palveluja tai Käännöspalveluja ilman minkäänlaista korvausvelvollisuutta, hävittää kiellettyä sisältöä sisältävät tiedot ja lopettaa tai keskeyttää käyttöoikeutesi Palveluihin. Käyttäjät, joiden oikeus käyttää Palveluja on lopetettu tai keskeytetty ovat edelleen velvoitettuja maksamaan kaikki suorittamattomat Maksut.

7. YLEISTÄ

7.1 Takauksiin liittyvä vastuuvapauslauseke

Ellet ole nimenomaisesti Transfluentin kanssa toisin sopinut, Palvelut tarjotaan sellaisenaan ja kulloisenkin saatavuuden mukaan, eivätkä Transfluent tai Palveluntarjoajat vakuuta tai takaa, että Palvelut (ja mikä tahansa sisältö, resurssit tai Palvelujen kautta käytettävät tai saatavilla olevat aineistot) tai Käännöspalvelut vastaavat vaatimuksiasi tai odotuksiasi tai ovat virheettömiä, täsmällisiä tai täydellisiä tai että Palvelujen toiminta tai käyttö on aina häiriintymätöntä. Transfluent ja Palveluntarjoajat sanoutuvat myös irti kaikista suorista ja epäsuorista takuista, mukaan lukien rajoituksetta omistusoikeuteen, laatutasoon, sopivuuteen tiettyyn käyttötarkoitukseen ja myyntikelpoisuuteen liittyvät takuut eivätkä voi taata, että Palveluissa ei esiinny tietokoneviruksia tai muita tietoturvariskejä.

7.2 Linkit kolmannen osapuolen sivustoille

Palvelut saattavat sisältää linkkejä kolmansien osapuolien omistamille ja/tai operoimille sivustoille. Kyseiset linkit on tarkoitettu ainoastaan asian havainnollistamiseksi. Emme ole vastuussa mistään kolmansien osapuolien sivustoista emmekä hallinnoi niiden sisältämiä aineistoja tai sisältöjä. Kolmannen osapuolen linkin sisällyttäminen Palveluihimme ei millään tavalla tarkoita kyseisten sivustojen, aineistojen tai sisällön hyväksymistä, mainostamista tai edistämistä. Menemällä kolmannen osapuolen sivustolle hyväksyt, että teet sen omalla riskilläsi ja että me emme ole missään vastuussa kolmannen osapuolen sivuston sisällöstä. Kehotamme sinua tutustumaan käyttämiesi kolmannen osapuolen sivustojen palveluehtoihin.

7.3 Ilmoitukset

Kaikki ilmoitukset Transfluentille tulee lähettää osoitteeseen support@transfluent.com. Ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi, kun ne on tosiasiallisesti vastaanotettu.

7.4. Luottamuksellisuus

Transfluent ei paljasta Asiakkaalta saatuja aineistoja tai tietoja tai käytä kyseisiä aineistoja tai tietoja muihin kuin tässä sopimuksessa mainittuihin tarkoituksiin. Kaikki Asiakkaan Transfluentille toimittamat aineistot katsotaan luottamuksellisiksi. Kaikki Transfluentin Käännöspalveluihin käyttämät kääntäjät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen Transfluentin kanssa tai muutoin sitoutuneet luottamuksellisuutta koskeviin velvoitteisiin.

7.5 Vastuun rajoittaminen

Transfluentin mahdollinen vastuu rajoittuu aina Tulosten virheiden tai puutteiden korjaamiseen, jotka olet todistettavasti löytänyt ja ilmoittanut meille seitsemän (7) päivän kuluessa Tulosten vastaanottamisesta. Vapaudumme vastuusta korjata virheet tai puutteet, jos et ilmoita niistä meille edellä määritetyssä ajassa.

Transfluentin näiden Ehtojen mukainen vastuu kaikissa erillisissä tapauksissa tai useissa toisiinsa liittyvissä tapauksissa ei voi milloinkaan ylittää Transfluentille Käännöspalveluista maksamiesi Maksujen kokonaissummaa.

Transfluent ei ole koskaan sovellettavien lakien salliman maksimimäärän rajoissa vahingonkorvausvastuussa epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua tai johtua Palvelujen tai Käännöspalvelujen käytöstä tai niihin pääsystä (mukaan lukien rajoituksetta voitonmenetyksistä, tulonmenetyksistä tai muista kaupallisista menetyksistä tai taloudellisista tappioista, liikearvon menetyksistä, maineen menetyksestä tai vahingoittumisesta, sopimusten tai asiakkaiden menetyksestä, ennakoitujen säästöjen menetyksestä tai tietoon, aineistoihin (mukaan luettuna Asiakkaan sisältö) tai tietokonejärjestelmiin ja ‑ohjelmiin liittyvistä menetyksistä, väärinkäytöksistä, tuhoutumisesta tai vahingoista), vaikka edellä mainitut johtuisivat sopimuksesta, vahingonteosta (mukaan lukien laiminlyönti) tai muusta syystä ja vaikka Transfluentille olisi ilmoitettu kyseisestä menetyksestä tai vahingosta.

7.6 Vahingonkorvaus

Sitoudut maksamaan vahingonkorvausta ja puolustamaan meitä kaikilta vaateilta tai vaatimuksilta (mukaan lukien asianajokulut), joita mikä tahansa kolmas osapuoli meitä vastaan esittää rikottuasi näitä Ehtoja tai siihen liittyen tai rikottuasi lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia. Minkään näistä Ehdoista ei katsota estävän tai rajoittavan vastuutasi koskien mitä tahansa näiden Ehtojen mukaisesti maksettua korvausta.

7.7 Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja niitä tulkitaan Suomen lakien mukaisesti (lainvalintamääräyksiä lukuun ottamatta).

Kaikki näistä Ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät riidat, kiistat tai vaateet tai niiden rikkominen, päättäminen tai voimassaolo, joista osapuolet eivät pääse sopuun vilpittömästi neuvottelemalla, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on englanti.

Tästä huolimatta kaikki osapuolet voivat hakea väliaikaista kieltoa (tai kieltoja) tai tuomiota tai päätöstä maksamattomien Maksujen perimisestä mistä tahansa toimivaltaisesta tuomioistuimesta sekä välimiesoikeuden ratkaisun täytäntöönpanoa.

7.8 Koko sopimus; luopuminen; erotettavuus; siirtäminen

Nämä Ehdot muodostavat koko sinun ja Transfluentin välisen sopimuksen asiasisällön osalta ja korvaavat aiemmat sinun ja Transfluentin väliset sopimukset tai sitoumukset. Näiden Ehtojen mukaisten oikeuksiemme käyttämättä jättäminen ei tarkoita kyseisten oikeuksien luovuttamista eikä sitä voida tulkita sellaiseksi. Jos mikä tahansa näiden Ehtojen määräys todetaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut näiden Ehtojen määräykset pysyvät täysimääräisesti voimassa. Transfluent saattaa siirtää ja luovuttaa tämän sinun ja Transfluentin välisen sopimuksen ja kaikki siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet mille tahansa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle yrityksen luovutuksen tai muun kauppatapahtuman yhteydessä. Sinulla ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa tätä sopimusta ilman Transfluentin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

7.9 Voimassaolo ja irtisanominen

Pidätämme oikeuden lopettaa Käännöspalvelujen ja Palvelun tarjoamisen tai muokata niitä milloin tahansa oman harkintamme mukaan ilman irtisanomisaikaa. Huolimatta siitä, mitä näissä Ehdoissa on muuten mainittu, saatamme myös oman harkintamme mukaan milloin tahansa lopettaa tai keskeyttää pääsysi Palveluun. Voit irtisanoa tämän sopimuksen Transfluentin kanssa milloin tahansa sulkemalla käyttäjätilisi Palveluissa. Kaikkien sellaisten ehtojen, jotka luonteensa vuoksi saattavat pysyä voimassa näiden Ehtojen irtisanomisen jälkeen, katsotaan pysyvän voimassa.

8. YHTEYDENOTOT

Annamme mielellämme lisätietoja palveluistamme ja näistä Ehdoista. Yhteystietomme löytyvät osoitteesta www.transfluent.com.

bottom of page